Aktuality

Medzinárodný workshop a pracovné stretnutia v Tanzánii v rámci Erasmus+

07.10.2021
Medzinárodný workshop a pracovné stretnutia v Tanzánii v rámci Erasmus+

Filozofická fakulta UCM v Trnave v spolupráci s Centrom sociálneho a politického výskumu Pedagogickej fakulty Univerzity Dar es Salaam (The Centre for Social and Political Research of The Dar es Salaam University College of Education) organizovala v rámci výmenných a rozvojových projektov Erasmus+ 2019-1-SK01-KA107-060402 a 2020-1-SK01-KA107-077790 medzinárodný workshop s témou: Výzvy pre sociálne vedy v Afrike a Výskum v humanitných a sociálnych vedách počas pandémie Covid-19 (Challenges for Social Science in Africa & Humanities and Social Sciences Research during Covid-19 pandemic). Tohto workshopu, ktorý sa konal na pôde Univerzity Dar es Salaam, Dar es Salaam, Tanzánia sa prezenčne a aktívne zúčastnili aj naši kolegovia prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD, Mgr. Pavel Miškařík, PhD. a Mgr. Lukáš Kurajda, PhD.

V rámci návštevy mali naši kolegovia niekoľko pracovných stretnutí, na ktorých diskutovali s reprezentantmi univerzity, úradujúcim riaditeľom prof. Stephen Oswald Maluka, zástupcami riaditeľa Dr. Christina Raphael a Dr. Method Samwel ako aj dekankou Fakulty humanitných a sociálnych vied Dr. Emiliana John Mwita o prehĺbení a rozšírení spolupráce medzi Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Univerzitou Dar es Salaam College of Education.

Teším sa na realizáciu všetkých prediskutovaných aktivít, ktoré prispejú k rozvoju a internacionalizácii oboch univerzít a členov akademických obcí.

Fotogalériu nájdete na nasledujúcom odkaze: Medzinárodný workshop, Erasmus+ a pracovné stretnutia Tanzánia 2021

Vložil: Lukáš Kurajda
Zdroj: dekanát FF UCM