Aktuality

Pozvanie na medzinárodný workshop v Tanzánii

29.09.2021
Pozvanie na medzinárodný workshop v Tanzánii

Filozofická fakulta UCM v Trnave v spolupráci s Centrom sociálneho a politického výskumu Pedagogickej fakulty Univerzity Dar es Salaam (The Centre for Social and Political Research of The Dar es Salaam University College of Education) organizuje medzinárodný workshop s témou: Challenges for Social Science in Africa & Humanities and Social Sciences Research during Covid-19 pandemic

Medzinárodný workshop sa uskutoční na pôde Univerzity v Dar es Salaam a bude prenášaný online (link na pripojenie k dispozícii na nasledujúcom odkaze: meet.jit.si/TanzaniaWorkshop

Program workshopu

Možnosť registrácie je do 27.09.2021 prostredníctvom nasledujúceho odkazu: tinyurl.com/duceucm
Účastníci môžu svoje príspevky prezentovať aj online.

 

Viac informácií o témach je k dispozícií na: https://ff.ucm.sk/sk/vedecke-a-odborne-konferencie/

Medzinárodný workshop je podporený z grantov Erasmus+ 2019-1-SK01-KA107-060402 a 2020-1-SK01-KA107-077790

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: Mgr. Lukáš Kurajda, PhD.
Zdroj: dekanát FF UCM