Aktuality

Výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov

23.09.2021
Výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje podľa zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov. 

Aktuálne voľné pracovné pozície na Katedre pedagogiky, anglistiky a amerikanistiky, slovenského jazyka a literatúry a rusistiky.

Všetky výberové konania Filozofickej fakulty UCM v Trnave sa priebežne zverejňujú TU!

Vložil: Lukáš Kurajda
Zdroj: dekanát FF UCM