Aktuality

Aktuálne informácie pre zamestnancov

Oznam o odstávke AIS2
Dňa 2. novembra 2012 (piatok) sa uskutoční technická odstávka akademického informačného systému AIS. V uvedenom časovom intervale nebude možné pracovať so systémom AIS. Za spôsobené krátkodobé obmedzenie sa vopred ospravedlňujeme.

Oznamujeme študentom, že dňom 2. 10. 2012 začína vyúčba v učebniach v JAME t.j. JAMA 1 (JC 1.1), JAMA 2 (JC 1.2) a JAMA 3 (JC 1.6).    

Katedra germanistiky FF UCM na počesť 15. výročia vzniku Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a pri príležitosti tohtoročného životného jubilea doc. PhDr. Ruženy Kozmovej, CSc., mim. prof. organizuje v dňoch 11. - 12. 10. 2012 medzinárodnú vedeckú konferenciu: VALENCIA A KORPUSOVÁ LINGVISTIKA.

 Viac informácií nájdete na web stránke katedry germanistiky.

Oznamujeme študentom Filozofickej fakulty UCM, že výučba s pedagógmi uvedenými v tomto zozname začína od 1. 10. 2012. Zároveň upozorňujeme študentov, aby si sledovali maily svojej študijnej skupiny, nakoľko z tohto dôvodu môže prísť k zmenám v rozvrhu. 

OPRAVNÉ ŠTÁTNE SÚŠKY AUGUST 2012

Opravné štátne skúšky sa uskutočnia na základe nasledujúceho HARMONOGRAMU.

NOVÁ WEBSTRÁNKA FAKULTY

Dňa 21. mája 2011 bola spustená nová web stránka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Obsah stránky bude priebežne dopĺňaný a aktualizovaný, aby sa k vám dostali všetky dôležité informácie včas.

Potešíme sa všetkým pripomienkam, námetom, postrehom a návrhom na zlepšenie či už štruktúry alebo obsahu web stránky, ktoré očakávame na adrese webmaster.ffjohn(zav.)doeucm.sk. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tvorbe novej web stránky podieľali.

DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM

Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave v septembri 2012 otvára nový kurz doplňujúceho pedagogického štúdia pre získanie učiteľskej kvalifikácie. Kurz je štvorsemestrálny, spoplatnený a uskutočňuje sa prostredníctvom víkendovej blokovej výučby.

Detailné informácie o organizácii DPŠ a študijný plán je uvedený na webovej stránke katedry pedagogiky.

V prípade záujmu si stiahnite prihlášku na DŠP.

VÝSLEDKY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FF UCM

Výsledky volieb do AS FF UCM nájdete v dokumentoch nižšie:

Zápisnica z volieb do AS FF UCM - zamestnanci
Zápisnica z volieb do AS FF UCM - študenti

POUŽITIE WIFI SIETÍ NA UCM

Na web stánke univerzity v sekcii CIKT http://www.ucm.sk/sk/wifi-siet/ nájdete manuál, ale tiež skripty ako si nakonfigurujete Váš počítač (notebook) pre použitie WiFi sietí na UCM.

Pri použití skriptu už nie je potrebné prechádzať všetky nastavenia podľa manuálu.