Aktuality

Medzinárodná vedecká konferencia - Vymedzenie špecifík modelu „ruského sveta“ v ruskom jazyku, literatúre a kultúre

21.05.2018
Medzinárodná vedecká konferencia - Vymedzenie špecifík modelu „ruského sveta“ v ruskom jazyku, literatúre a kultúre

10. – 11. mája 2018 sa na pôde Filozofickej fakulty UCM v Trnave konala medzinárodná vedecká konferencia Vymedzenie špecifík modelu „ruského sveta“ v ruskom jazyku, literatúre a kultúre, ktorú organizovala Katedra rusistiky FF UCM v Trnave spolu s Katedrou ruského jazyka a literatúry Belgorodskej štátnej národnej výskumnej univerzity v rámci projektu KEGA č. 013UCM-4/2017 Vymedzenie špecifík modelu „ruského sveta“ v ruskom jazyku, literatúre a kultúre.

Podujatie slávnostne otvorila vedúca Katedry rusistiky FF UCM, PhDr. Andrea Grominová, PhD., spolu s dekankou FF UCM v Trnave, doc. Mgr. Katarínou Slobodovou Novákovou, PhD. Následne odzneli príhovory rektora Belgorodskej štátnej národnej výskumnej univerzity, prof. Olega Nikolajeviča Poluchina, DrSc. a zástupcu Katedry ruského jazyka a literatúry Belgorodskej univerzity, prof. Nikolaja Fiodoroviča Alefirenka, DrSc. V závere oficiálnej časti vystúpila aj zástupkyňa Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave, Tatiana Dronská, ktorá odovzdala Katedre rusistiky FF UCM vzácny knižný dar. Podujatie sa konalo s podporou Trnavského samosprávneho kraja a mesta Trnava, vďaka ktorej naši hostia dostali knižné dary, brožúry a iné propagačné materiály o našom kraji.

Po slávnostnom zahájení nasledovala prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti a tvorivá diskusia účastníkov konferencie z Ruska (Belgorodu, Moskvy, Jekaterinburgu, Lipecka a Orenburga), Bulharska, Veľkej Británie, Česka a, samozrejme, Slovenska. Na podujatí aktívne participovali aj študenti Katedry rusistiky FF UCM, ktorí sprevádzali účastníkov konferencie po historickom centre mesta Trnavy, a tiež ich oboznamovali s centrami slovenského vinárstva – Modrou a Pezinkom.

V závere konferencie účastníci dostali aj zborník príspevkov, ktorý je zároveň prvou spoločnou knižnou publikáciou Katedry rusistiky FF UCM a Katedry ruského jazyka a literatúry Belgorodskej univerzity. Veríme, že toto podujatie bolo podnetným stretnutím kolegov – rusistov z celého sveta a prispeje k rozvoju ďalšej vedecko-výskumnej spolupráce medzi našou katedrou a ďalšími rusistickými pracoviskami vo svetovom kontexte. 

Katedra rusistiky FF UCM

Fotogaléria

Vložil: Lukáš Kurajda
Zdroj: Katedra rusistiky FF UCM