Notice: Undefined index: MOD_ACTUALITY in /srv/www/ff.ucm.sk/public_html/admin/modules/cms/mods/mod_header_box.php on line 89

Aktuality

35

07.08.2012

OPRAVNÉ ŠTÁTNE SKÚŠKY AUGUST 2012

Upozorňujeme študentov, ktorí sa nestihli  prihlásiť na štátne skúšky (opravné ) v auguste do systému AIS,  musia poslať písomnú (papierovú) prihlášku do 10.08.2012 na adresu študijného oddelenia.

Formulár prihlášky sa nachádza na TOMTO ODKAZE.

Študenti, ktorí nie sú prihlásení v AIS, ani nepošlú písomnú papierovú prihlášku sa nebudú môcť štátnych skúšok zúčastniť.

Študent je povinný vložiť svoju záverečnú prácu vo finálnom stave do AIS .

Študenti, ktorí neodovzdali test originality sú povinní predložiť ho v deň štátnej skúšky skúšobnej komisii. 

Harmonogram štátnych skúšok

Vložil: Peter Bujňák