Notice: Undefined index: MOD_ACTUALITY in /srv/www/ff.ucm.sk/public_html/admin/modules/cms/mods/mod_header_box.php on line 89

Aktuality

21

25.04.2012

ZASADNUTIE AKADEMICKEJ OBCE FILOZOFICKEJ FAKULTY UCM

Predseda AS FF UCM V zmysle § 27 ods. 1 písm. l) zvoláva zasadnutie Akademickej obce Filozofickej fakulty UCM v Trnave, ktoré sa uskutoční dňa 26. apríla 2012 o 14.00 hod. v miestnosti S 0.1.

Vložil: Stanislav Horal