Aktuality

Medzinárodná vedecká online konferencia "Aspekte und Strategien des Rechtspopulismus"

03.11.2021
Medzinárodná vedecká online konferencia "Aspekte und Strategien des Rechtspopulismus"

Dňa 28.10.2021 sa na Katedre germanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave uskutočnila medzinárodná online konferencia „Aspekte und Strategien des Rechtspopulismus“, ktorej účastníkmi boli zástupcovia viacerých európskych krajín, ako Nemecka, Rakúska, Slovenskej republiky, Anglicka, či Doneckej oblasti. Už podľa názvu je zrejmé, že kľúčovou oblasťou prezentovaných príspevkov bol pravicový populizmus, ku ktorému jednotliví prezentujúci pristupovali z rôznych pohľadov, čím poukázali na pestrosť relevantných aspektov, ktoré si treba pri tak rozšírenom fenoméne všímať. Súčasne však z diskusií vyvstala potreba pravicový populizmus tematizovať a sprístupniť nielen odbornému ale najmä laickému publiku.

Fotografie z podujatia k dispozícii TU!

Vložil: Lukáš Kurajda
Zdroj: Katedra germanistiky FF UCM