Aktuality

Pamätná medaila FIF UK pre FF UCM

26.10.2021
Pamätná medaila FIF UK pre FF UCM

Dňa 25.10.2021, počas osláv 100. výročia založenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, dekan FIF UK, prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. udelil Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pamätnú medailu.

Medailu prevzala dekanka FF UCM, prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu medzi našimi filozofickými fakultami.