Aktuality

Pozvánka na zasadnutie AS FF UCM v Trnave

21.10.2021
Pozvánka na zasadnutie AS FF UCM v Trnave

Vážení členovia akademickej obce Filozofickej fakulty UCM v Trnave.

Pozývame Vás na zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty UCM v Trnave, ktoré sa uskutoční dňa 26. októbra 2021 o 10.00 hod. v miestnosti Z 0.3

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: PhDr. Jozef Lenč, PhD.
Zdroj: predseda AS FF UCM