Aktuality

štipendiá SAIA - aktualizované

15.10.2021
štipendiá SAIA - aktualizované

Vážené študentky a študenti, vážené kolegyne a kolegovia,

V prípade, ak sa zaujímate o študijný alebo výskumný pobyt v zahraničí, pozrite si prehľad aktuálnych ponúk v rámci programov, ktoré spravuje SAIA n.o.

CEEPUS – Štipendijné pobyty vysokoškolských študentov, doktorandova učiteľov:

  • Semestrálne pobyty pre študentov a doktorandov (3 – 10 mesiacov)
  • Krátkodobé pobyty pre študentov a doktorandov spojené s vypracovaním bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej práce (1 – 2 mesiace)
  • Prednáškové pobyty pre učiteľov (1 mesiac)

Deadline na podávanie prihlášok: 31.10.2021

Viac informácií nájdete tu: https://ceepus.saia.sk/sk/main/stipendia-na-mobility/Národný štipendijný program

Výzva na predkladanie žiadostí na letný semester akademického roka 2021/2022 je otvorená.

Štipendiá a cestovné granty NŠP sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o vysokých školách, napr. na SAV), ako aj pre postdoktorandov.

Deadline na podávanie prihlášok: 31.10.2021

Viac informácií nájdete tu: https://www.stipendia.sk/sk/main/podmienky-pre-predkladanie-ziadosti/uchadzaci-zo-sr/

a tu: https://www.stipendia.sk/sk/aktuality/nsp-letny-semester-2021/2022

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD.
Zdroj: Prodekanka pre styk s verejnosťou a zahraničné vzťahy