Aktuality

Štipendiá SAIA

01.10.2021
Štipendiá SAIA

Vážení študenti, vážení zamestnanci,

Program Erasmus+ nie je jedinou možnosťou ako vycestovať na študijný alebo výskumný pobyt. Štipendiá  poskytované SAIA n.o. sú výbornou možnosťou pre krátkodobé výskumné pobyty najmä pre doktorandov ci diplomantov pre atraktívne možnosti doplnenia záverečných prác.

Najbližšie, pomerne veľké podujatie sa chystá na budúci týždeň v pondelok: Virtuálny Deň otvorených dverí SAIA:

SAIA vás pozýva na Virtuálny DOD - DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Pondelok 4. októbra 2021 sa na vás tešíme ONLINE v programe ZOOM

https://www.saia.sk/sk/main/aktuality/podujatia/saia-vas-pozyva-na-virtualny-dod-den-otvorenych-dveri

O všetkých podujatiach SAIA informuje okrem webovej stránky aj na FB SAIA, n. o. (@saia.mobility), o pondelňajšom Dni otvorených dverí je udalosť tu: https://www.facebook.com/events/1959470790880356

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD.
Zdroj: Prodekanka pre styk s verejnosťou a zahraničné vzťahy