Aktuality

Študentské e-maily a Office 365

16.09.2021
Študentské e-maily a Office 365

Vážení študenti,

na základe zmluvy Campus Agreement uzatvorenou medzi spoločnosťou Microsoft a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je UCM oprávnená sprostredkovať svojim študentom prístup k licenciám, ktoré oprávňujú využívať aplikácie Office 365 ProPlus ako napr. e-mail v doméne @ucm.sk, desktopové a online verzie Wordu, Excelu, PowerPointu a ďalších.

Všetky informácie o študentských e-mailoch a študentskom Office 365 nájdete na tomto odkaze: Študentské e-maily

Vložil: Lukáš Kurajda
Zdroj: Univerzita sv. Cyrila a Metóda v Trnave