Aktuality

Doplňujúce výberové konanie pre študentov na Erasmus+ mobilitu (štúdium/stáž) na akademický rok 2020/2021

11.06.2020
Doplňujúce výberové konanie pre študentov na Erasmus+ mobilitu (štúdium/stáž) na akademický rok 2020/2021

Uchádzači o Erasmus+ mobilitu (štúdium/stáž) na akademický rok 2020/2021 sa môžu prihlasovať u príslušných katedrových koordinátorov na Filozofickej fakulte UCM do 30. 6. 2020.

Vložil: Martina Vlachovičová
Zodpovedná osoba: Mgr. Veronika Michvocíková, PhD.