Aktuality

Týždeň vedy a techniky 2021 FF UCM

02.11.2021
Týždeň vedy a techniky 2021 FF UCM

Oznamujeme študentom, že v týždni 08. 11. - 14. 11. 2021 sa uskutoční online Týždeň vedy a techniky 2021 na FF UCM.

Program podujatí podľa katedier:

Katedra filozofie a aplikovanej filozofie

Týždeň vedy a techniky na Slovensku
Súčasné výzvy pre filozofiu

Pondelok 8. 11. 2021, 8.25 hod.
Jana Tomašovičová: Kognitívne vylepšovanie človeka a problém rovnosti

Utorok 9. 11. 2021, 15.45 hod.
Peter Fraňo: Antika a problémy 21. storočia (migrácia a azylová politika)

Piatok 12. 11. 2021, 12.05 hod.
Andrej Rozemberg: Pamäť a identita. Je Jason Bourne zodpovedný za Davida Webba?

Vedecké podujatie sa uskutoční online cez aplikáciu MS Teams. V prípade záujmu nahláste prednášajúcim včas svoju účasť na e-mailové adresy: 

jana.tomasovicovajohn(zav.)doeucm.sk
peter.franojohn(zav.)doeucm.sk
andrej.rozembergjohn(zav.)doeucm.sk

Vedecké podujatie je súčasťou riešenia grantového projektu:
VEGA 1/0563/18 Filozofická analýza stierania hraníc v modernom biodiskurze

___________________________________________________________________________________________

Katedra slovenského jazyka a literatúry

Potulky literárnou Trnavou
Streda 10. 11. 2021, od 12:00 hod.
Zraz je pred budovou univerzity na Nám. J. Herdu

Prechádzka literárnymi pamiatkami Trnavy a zaujímavými miestami, kde prebiehal kultúrny a literárny život mesta. Pripomenieme si bohatú literárnu tradíciu Trnavy od renesancie až po druhú polovicu 20 storočia. V tomto časovom rozpätí sa realizovali významné kultúrno-literárne i vydavateľské aktivity, ktoré sa svojou závažnosťou zapísali aj do celonárodných dejín. Ide o tieto iniciatívy: Trnava renesančnej učenosti, baroková univerzitná vzdelanosť a jej aktéri, bernolákovská generácia, Osvaldova skupina, avantgardná Trnava, Trnavská skupina a iné. Prechádzku ukončíme v Múzeu knižnej kultúry, kde si prezrieme expozíciu literárnych dejín mesta, zopakujeme a upevníme si nadobudnuté poznatky prostredníctvom literárnomúzejnej expozície.

___________________________________________________________________________________________

Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií

Utorok 09. 11. 2021, 12:05 – 12:50 hod.
Mgr. Dávid Jablonský, PhD.,: Víno a vinárstvo v obciach veľkokrtíšskeho okresu v zrkadle diel Mateja Bela, Andrása Vályiho, Eleka Fényesa a Samuela Borovského 
Link na podujatie

Utorok 09. 11. 2021, 13:00 – 14:00 hod.
Mgr. Dávid Jablonský, PhD.,: Staromaďarský nárek Panny Márie ako symbol komunikácie kléru s uhorskými pútnikmi?
Link na podujatie

Utorok 09. 11. 2021, 14:50 – 15:35 hod.
Mgr. Dávid Jablonský, PhD.,: Počiatky kázňovej tvorby Alexandra Rudnaya 
Link na podujatie 

___________________________________________________________________________________________

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Názov podujatia: Words as witnesses of (recent) times/ Slová ako svedkovia (nedávnych) čias
Čas konania: utorok, 9.11.2021, o 13:00
Prednáša: doc. PhDr. Adela Böhmerová, M. A., CSc.
Link na workshop: MS Teams

Názov podujatia: Ferlinghetti alebo Lunapark v hlave
Čas konania: utorok, 9.11.2021, o 19:00 v Štúdiu Divadla Jána Palárika v Trnave
divadelné predstavenie pre študentov FF UCM, po predstavení sa bude konať interaktívna beseda pre študentov

Názov podujatia: Naštartujte svoje kreatívne myslenie
Čas konania: štvrtok, 11.11.2021, o 9:00
Workshop vedie: Alexandra Kello, lektorka Kreatívneho myslenia
Link na workshop:
Na workshop je potrebné registrovať sa cez emailovú adresu:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrc-iqrzIiE9PTEFfUUUVDJdUApP4ZptJc

Názov podujatia: "Farebné" prirovnania v anglickom a slovenskom jazyku
Čas konania: štvrtok, 11.11.2021, o 10:15
Prednáša: PhDr. Marianna Hudcovičová, PhD.
svoj záujem zúčastniť sa na podujatí je potrebné nahlásiť vopred na mailovú adresu:
marianna.hudcovicovajohn(zav.)doeucm.sk
podujatie sa bude realizovať cez MS Teams

Názov podujatia: Design Thinking Workshop
Čas konania: 15.11.2021 (10:00-15:00)
Workshop organizuje New Generation of Founders, A Grow with Google Programme a uskutoční sa pod záštitou Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR pod vedením profesionálnej koučky.
Link na workshop:
https://meet.google.com/qwz-jyey-ukp

___________________________________________________________________________________________

Katedra rusistiky

Link na podujatie

Vložil: Lukáš Kurajda
Zdroj: Katedry FF UCM