Aktuality

Oznam o konaní volieb dekana FF UCM

02.11.2021
Oznam o konaní volieb dekana FF UCM

Na základe §9 ods. 1 písm. b) a §14 Štatútu FF UCM, §3 Zásad volieb dekana FF UCM a uznesenia č. 22/2021 Akademického senátu FF UCM vyhlasuje Akademický senát FF UCM termín volieb dekana Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na: 14. december 2021 v čase od 14.00 hod.

Návrhy na kandidátov na funkciu dekana FF UCM na funkčné obdobie 2022-2026 je možné podávať do 30. novembra 2021, do 12.00 hod.

Kompletný oznam o konaní volieb dekana FF UCM je k dispozícii TU!

Nominačný list voľby DEKANA 2021 je k stiahnutiu TU!

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: PhDr. Jozef Lenč, PhD.
Zdroj: predseda AS FF UCM