Aktuality

Výberové konanie - Máj 2021

10.05.2021
Výberové konanie - Máj 2021

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje podľa zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov.

Uvedené funkčné miesta sú doplnením k  "Výberové konanie - aktualizované 27.04.2021"

Všetky výberové konania FF UCM nájdete tu: Výberové konania Filozofickej fakulty UCM

Vložil: Lukáš Kurajda
Zdroj: dekanát FF UCM