Udialo sa na fakulte

Prednáška - Frazeológia v slovníku