Správy a udalosti

Prísľuby a riziká nových technológií pre ľudstvo

7.11.2019

Prísľuby, či skôr veľké nádeje, ktoré často spájame s novými technológiami, nemusia mať len pozitívne dopady na budúcnosť ľudstva. V novembrovej Sci-fi filozofii predstavíme knihu Promises and perils of emerging technologies for human condition. Kniha prezentuje pohľad desiatich autorov zo štyroch postkomunistických krajín strednej a východnej Európy, ktorí sa dívajú do budúcnosti na novovznikajúce technológie a možnosti ľudského vylepšenia. Analyzujú tému z rôznych perspektív: antropologickej, etickej, filozofickej, ontologickej, empirickej a právnej.

moderátor: PhDr. Jozef Lenč, PhD.
diskutujúci: prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD., Mgr. Jana Tomašovičová, PhD., Mgr. Juraj Odorčák, PhD.

Link na podujatie: https://www.facebook.com/events/640884296440542/   

Organizátor: Filozofická fakulta UCM

Diskusia o témach budúcnosti sa koná vďaka podpore projektu APVV-17-0064 Analýza multidimenzionálnej podoby trans- a post-humanizmu.