Správy a udalosti

Medzinárodná vedecká konferencia EDUCOM 2014

4.12.2014   Medzinárodná vedecká konferencia EDUCOM 2014

Dňa 4.12.2014 Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty UCM v spolupráci s Katedrou pedagogiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Uniwersytetom Zielonogórskim organizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu EDUCOM 2014, ktorej hlavnou témou bolo edukačné prostredie a kultúra školy. Zámerom rokovania bola výmena skúseností z rozličných oblastí skúmania klímy a kultúry edukačného prostredia školy a postavenia učiteľa ako tvorcu klímy edukačného prostredia. Cieľom konferencie bolo hľadanie zjednocujúcich prístupov k vytváraniu adekvátnej pozitívnej a tvorivej kultúry školy v súčasnej spoločnosti.

---------------------------------------------------------------------------------------
Pozvánka

Katedra pedagogiky FF UCM v spolupráci s Katedrou pedagogiky UMB v Banskej Bystrici a Uniwersytet Zielonogórski Vás srdečne pozývajú na 1. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie EDUCOM 2014, ktorá sa uskutoční dňa 4. decembra 2014.
Pozvánka
Návratka
Pokyny pre prispievateľov do konferenčného zborníka
Pokyny pre prispievateľov do vedeckého zborníka