Aktuality

Krst monografie doc. Jany Bírovej

10.10.2018
Krst monografie doc. Jany Bírovej

Dňa 24. 10. 2018 o 10.00 hod. sa bude konať v priestoroch knižnice UCM na Nám. J. Herdu 2 prezentácia a uvedenie do života monografie La Vérification Empirique de Mise En Place Des Concepts de Lʹinterculturel Dans Le Contexte Fle v podobe zasadenia stromčeka pred univerzitou. Krstnými rodičmi sú doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., dekanka FF UCM a pán Roland Forrer, riaditeľ Carrefour des cultures romanes. Po stručnej prezentácii knihy bude nasledovať ďalší zaujímavý program cca do 12.30 hod. Vítaní ste aj so svojimi triedami. V prípade záujmu, prosím, nahláste sa na saufjohn(zav.)doesauf.sk

Vložil: Martina Vlachovičová
Zodpovedná osoba: doc. Mgr. Jana Bírová, PhD.