Aktuality

Výberové konanie - docent

13.09.2017
Výberové konanie - docent

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta.

Vložil: Martina Vlachovičová
Zdroj: dekanát FF UCM