Zamestnanci fakulty

Mobilita pedagógov

Pokyny k mobilitám zamestnancov v AR 2016/2017
Erasmus+ Confirmation - Teaching/Training
Distance Calculator
Bilaterálne dohody UCM 2014 - 2020
Zoznam katedrových Erasmus+ koordinátorov

Zoznamy vyslaných pracovníkov UCM za jednotlivé akademické roky v rámci projektu LPP/Erasmus

Zoznam vyslaných pedagógov 2014/2015
Zoznam vyslaných pedagógov 2013/2014
Zoznam vyslaných pedagógov 2012/2013
Zoznam vyslaných pedagógov 2011/2012
Zoznam vyslaných pedagógov 2010/2011

Zoznamy prijatých pedagógov UCM za jednotlivé akademické roky v rámci projektu LPP/Erasmus
Zoznam prijatých pedagógov 2015/2016
Zoznam prijatých pedagógov 2014/2015 
Zoznam prijatých pedagógov 2013/2014
Zoznam prijatých pedagógov 2012/2013