Správy a udalosti

Inšpirácia patrónmi našej univerzity

30.1.2015   Inšpirácia patrónmi našej univerzity

FF UCM bude vzdelávať deti v Afrike 

Vo svojej dobe patróni univerzity, svätci Cyril a Metod, šírili vzdelanie, učili písmu i jazyku našich slovanských predkov. Ich odkaz vo forme zlepšovania vzdelanosti a mierotvornej práce budú šíriť patróni súčasnej doby, študenti a pedagógovia humanitných odborov filozofickej fakulty. 

Táto skvelá príležitosť sa stane realitou aj vďaka študentke doktorandského štúdia katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií, Mgr. Emílii Biháryovej.* 

Prvým krokom „misie“ bola materiálna pomoc vo forme písacích potrieb, učebníc, zošitov a pod., ktoré dekanka fakulty, doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., slávnostne odovzdala . Ďalším krokom bude edukácia detí a dospelých priamo v tanzánskej dedinke Shelui. Svoje pedagogické schopnosti si tak budú môcť uplatniť viacerí študenti etnológie, angličtiny a pedagogiky. 

Cieľom je vybudovanie dlhodobej spolupráce, kedy bude fakulta pravidelne posielať študentov na absolvovanie stáží, kurzov a misií v tejto rovníkovej krajine. Táto možnosť by bola jedinečnou šancou pre našich študentov nadobudnúť skúsenosti a zlepšovať svoje kvality. 

Odkaz svätcov žije. Symbolizuje ciele a zamerania tejto misie. Šírenie vzdelanosti a osvety spolu s prácou pre mier a toleranciu. Podobnú myšlienku nesie aj novopripravovaný kurz mierotvornej antropológie, ktorý na fakulte štartuje od začiatku marca. 

Dvojročný certifikovaný kurz je teoreticko-praktickou prípravou pre humanitné misie v postkonfliktných krajinách sveta. Súčasťou sú dva zahraničné pobyty či kurz prežitia. Jeho absolvovanie je živnou pôdou pre budúcich humanitárnych pracovníkov, investigatívnych žurnalistov či reportérov, psychológov, učiteľov a sociálnych pracovníkov. 

 * pre viac info starší rozhovor s Mgr. Emíliou Biháryovou o misii Shelui