Správy a udalosti

Prednáška „Psychologicko-lingvistické možnosti testovania lexikálnej kompetencie bilingvistov“

30.4.2019

Katedra germanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave Vás srdečne pozýva na prednášku doc. PhDr. Jozefa Pallaya, pôsobiaceho na Katedre slavistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Ľjubljane.

Prednáška pod názvom Psychologicko-lingvistické možnosti testovania lexikálnej kompetencie bilingvistov sa uskutoční dňa 30. 04. 201911.00 hod. v miestnosti S3.3. Po diskusii k danej problematike bude nasledovať workshop13.00 hod., v rámci ktorého si záujemcovia môžu overiť svoje bilingválne kompetencie pomocou medzinárodných testov

VŠETCI STE SRDEČNE VÍTANÍ!