Správy a udalosti

Kolokvium záverečných prác katedry anglistiky a amerikanistiky

30.1.2018

2. ročník Kolokvia záverečných prác „v novom duchu“ sa uskutočnil 30. januára 2018 (utorok) v priestoroch auly na Bučianskej ulici v Trnave. Druháci magistri predstavili formou prezentácií projekty svojich diplomových prác – rozpracované práce a čiastkové výsledky, ku ktorým dospeli vo výskume. Spätnú reakciu im poskytli vyučujúci Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave, na ktorej študenti študujú. Prezentujúcich si prišli vypočuť aj ich mladší spolužiaci – prváci magistri – ktorí prezentácie spolužiakov vyššieho ročníka tlmočili simultánne v tlmočníckych kabínach. Zároveň si prišli „odpozerať“ akciu, ktorá bude budúci rok čakať aj ich, ako končiacich študentov. Tejto modelovej študentskej konferencie sa zúčastnilo približne 50 študentov a 10 pedagógov KAA.

                                                                                                                              (PhDr. Gabriela Siantová, PhD.)