Správy a udalosti

Tlačová správa z Facooltnej stredy 29. 10. 2014 - Indonézia

29.10.2014   Tlačová správa z Facooltnej stredy 29. 10. 2014 - Indonézia

V stredu 29. októbra ožila Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave exotickou Indonéziou. V rámci projektu Facooltné stredy, na ktorom tentokrát spolupracovala katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, dekanát filozofickej fakulty a Veľvyslanectvo Indonézskej republiky v Bratislave, prebehol celodenný program s pútavými aktivitami. 

Na pôde našej univerzity privítal rektor Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof. a dekanka FF doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. oficiálnu „Delegáciu pre indonézsko-slovenský medzináboženský a medzikultúrny dialóg“. Tá prijala pozvanie aj vďaka veľvyslancovi Indonézskej republiky, H. E. Mr. Djumantoro Purwokoputro Purbo, MA, ktorý navštívil našu univerzitu v sprievode manželky a zástupcov veľvyslanectva. Pätnásťčlennú delegáciu tvorili reprezentanti z ministerstva zahraničných vecí, ministerstva pre náboženské záležitosti, predstavitelia náboženských obcí a rektori dvoch univerzít. 

Po privítaní „chlebom a soľou“ a príhovoroch nasledovala ukážka tradičného tanca a blok prednášok na tému „Diverzita a pluralita: Indonézska skúsenosť“, v rámci ktorej členovia delegácie prezentovali aktuálnu kultúrno – nábožensko – spoločenskú situáciu v Indonézii. Zároveň priblížili projekty a aktivity, ktoré napomáhajú k udržiavaniu tolerancie, harmónie a jednotnosti v tak veľkej a rozmanitej krajine. 

Poobedný program začínal opäť ukážkou tradičného tanca a pokračoval cestopisnou prezentáciou. Fotografka Mária Candráková, ktorá v Indonézii študovala a žila takmer dva roky, ukázala poslucháčom svoj pohľad na túto ostrovnú krajinu skrz fotografie a priame zážitky s nimi spojené. Pre návštevníkov bola zároveň počas celého dňa prístupná výstava jej obrazov. 

Indonézia je prístupná aj pre mladých ľudí s chuťou učiť sa. Štipendijný študijný program Darmasiswa, vďaka ktorému sa do Indonézie podarilo vycestovať aj študentom UCM, predstavila Alexandra Vojtková z veľvyslanectva. Praktické informácie, rady a podmienky pre štúdium, doplnili predošlú cestopisnú prezentáciu a tvorili akýsi balíček „know-how“ pre záujemcov o štipendium. 

Návštevníkov potešili ochutnávky indonézskej kávy a indonézskeho jedla, ktoré krásne doplnili podujatie vôňami a chuťami. Jávska káva či žabie stehienka s tempehom boli pochúťkou pre každého gurmána. Celodenný program zavŕšilo premietanie indonézskeho filmu “?“, ktorý reflektoval náboženskú diverzitu krajiny na základe medziľudských vzťahov. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozvánka
Najbližšia fakultná streda bude exotická, voňavá, tanečná. Krajina tisícich ostrovov - INDONÉZIA - na našej univerzite.

PROGRAM:
9:30 - Otvárací TANEC: Jejer Jaran Dawuk / Východná Jáva / v priestoroch lobby UCM
9:45 - Oficiálne príhovory / veľvyslanec, rektor, dekanka FF / miestnosť S0.1
10:00 - Diverzita a Pluralita: Skúsenosť z Indonézie / Verejná prednáška s diskusiou / prednášajúci sú akademici z Indonézie / miestnosť S0.1
12:00 - Otvorenie fotovýstavy / téma Pluralita, Harmónia a Tolerancia
13:00 - Mária Candráková / fotodokumentárna prezentácia / presklená zasadačka
14:00 - TANEC: Bajidor Kahot / Západná Jáva / v priestoroch lobby UCM
14:15 - Premietanie filmu “?” ("Otáznik"), réžia: Hanung Bramantyo / presklená zasadačka
15:30 - DARMASISWA štipendijný študijný program Indonézskej vlády / Alexandra Vojtková / presklená zasadačka

4 friends - chocolate & coffee - ochutnávky viacerých druhov indonézskych a čokolády počas celej akcie
Quesadilla & wok - ochutnávky jedál priamo z Indonézie, priamo z rozpáleného woku! Ponuka jedál tu.

https://www.facebook.com/events/1492005204387984

Plagát