Správy a udalosti

VIII. medzinárodná konferencia pre podporu viacjazyčnosti na školách Jeden cizí jazyk nestačí

28.11.2019

Dňa 28. 11. 2019 sa konal 8. ročník prestížnej medzinárodnej konferencie usporiadanej Ministerstvom školstva Českej republiky pod názvom Jeden cizí jazyk nestačí. Doc. Mgr. Jana Bírová, PhD. predniesla jeden z hlavných referátov počas plenárnej časti s názvom Kľúčové koncepty vyučovania viacerých jazykov naraz, ktorého cieľom bolo v stručnosti oboznámiť publikum s vedeckým dokumentom CARAP a ukázať slabé stránky implementácie konceptov, ktoré poslúžili ako reflexia pre kvalitnejšie vypracovanie podkladov k ďalšej implementácii takéhoto vyučovania na slovenskom vzdelávacom teréne.