Správy a udalosti

Terénna exkurzia "Západní sahara 2013"

27.10.2013 - 10.11.2013   Terénna exkurzia "Západní sahara 2013"

Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v spolupráci s Východoeurópskym vzdelávacím a kultúrnym centrom organizuje 15-dennú terénnu exkurziu "Západní sahara 2013".
Plagát