Správy a udalosti

Podpora z grantového programu AXA Fond

27.5.2014   Podpora z grantového programu AXA Fond

AXA Fond umožní už po štvrtý raz získať financie mladým ľuďom vo veku do 26 rokov, ktorí majú výborné študijné výsledky, zúčastňujú sa na olympiádach, súťažiach, angažujú sa v záujmových činnostiach a celkový príjem ich domácnosti nepresahuje sumu 1 000 eur. Záujemcovia môžu o podporu z tohto grantového programu požiadať až do 17. októbra 2014.
Viac informácií nájdete v tlačovej správe.