Správy a udalosti

Prof. Schuppener bol vymenovaný za člena tímu výskumného centra DiMOS

27.3.2015   Prof. Schuppener bol vymenovaný za člena tímu výskumného centra DiMOS

Prof. Dr. Dr. rer. nat. Georg Schuppener, člen Katedry germanistiky FF UCM, bol vymenovaný za člena tímu výskumného centra DiMOS (Nemčina v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe/ Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa) na Univerzite v Regensburgu. 

Ťažiskovými bodmi práce výskumného tímu DiMOS-u sú: medzinárodný výskumný projekt „Atlas historických nemeckých nárečí na území Českej republiky (Atlas der historischen deutschen Mundarten in der Tschechischen Republik - ADT)“ a výskum zameraný na šumavsko-nemecké dialekty vo východnej Európe a okrem toho aj v Severnej Amerike a na Novom Zélande. 

Mimoriadna pozornosť je venovaná aj nemčine na Slovensku, čo potvrdzujú nielen úspešné konferencie (2009) zamerané práve na danú tematiku, ale aj mnohé publikácie a spolu 16 prednášok organizovaných alebo spoluorganizovaných výskumným centrom DiMOS (2012, 2013).