Správy a udalosti

Popoludnie so študentmi z Belgorodu

27.11.2019

V stredu 27. 11. 2019 sa uskutočnilo stretnutie študentov Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UCM so študentmi z Belgorodskej štátnej univerzity, ktorí v ZS 2019/2020 študujú na našej fakulte. Študenti z Belgorodu si pripravili zaujímavú prezentáciu, v ktorej predstavili svoju krajinu a jej systém vzdelávania. Veľká pozornosť bola tiež venovaná informáciám o univerzite, resp. fakulte, z ktorej študenti prichádzajú. Prezentácia belgorodských študentov všetkých prítomných zaujala, čo sa prejavilo v živej diskusii.