Správy a udalosti

Prezentácia knihy Cesty Jana Botíka

27.3.2019

Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM a Národopisná spoločnosť Slovenska pozývajú na prezentáciu zborníka Cesty Jana Botíka, ktorá sa bude konať 27. 03. 2019 o 16.30 hod. v Univerzitnej knižnici UCM.