Správy a udalosti

UCM navštívili predstavitelia americkej Robert Morris University

27.1.2011   UCM navštívili predstavitelia americkej Robert Morris University

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle plnenia záväzkov z roku 2009 vyplývajúcich z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Robert Morris University v Pittsburghu v oblasti vzdelávania a vedy na obdobie 2009 – 2012 iniciovalo a spoluorganizovalo bilaterálne slovensko – americké stretnutie predstaviteľov vysokých škôl.

Rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., dňa 27. januára 2011 oficiálne prijal a privítal na akademickej pôde delegáciu americkej univerzity Robert Morris University, ktorá na Slovensko zavítala s cieľom nadviazať konkrétnu spoluprácu s univerzitou.

Rozhovory vyústili do podpisu dohody o spolupráci s Fakultou masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave s názvom Memorandum of understanding between Faculty of Mass Media Communication University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovak Republic and School of Communication and Information Systems Robert Morris University, Moon Township/Pittsburgh, United States. Memorandom obe strany vyjadrili súhlas so vzájomnou spoluprácou v oblasti vzdelávania a výskumu a zároveň želanie rozvíjať tieto základy priateľstva a spolupráce. Cenným prínosom vyplývajúcim zo vzájomnej dohody budú tiež nové možnosti štúdia pre našich študentov. Študijný výmenný pobyt bude určený pre študentov masmediálnej a marketingovej komunikácie FMK UCM Trnava vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia (v bakalárskom, magisterskom a aj na doktorandskom stupni). Vycestovať pracovne tiež budú môcť vedeckí a výskumní pracovníci našej fakulty.

Americkú stranu viedol rektor, profesor David L. Jamison, J.D., ktorý stojí na čele Robert Morris University (RMU) – amerického lídra na poli vysokoškolského vzdelávania. Tím ďalej tvorili dekanka School Communication and Information System, docentka Barbara J. Levinová, Ph.D., Derya Jacobsová, PhD., dekanka School of Business, Ida Mansourian, výkonná riaditeľka International Programs, Frederick G. Kohun, PhD., prorektor pre výskum a akreditáciu, Robert Joseph Skovira, PhD., vedúci Katedry počítačových informačných systémov a Jon Rademacher, vedúci Katedry médií a umenia.

„Dnešné stretnutie bolo významné pre obe univerzity nielen z hľadiska nadviazania spolupráce v oblasti vzdelávania, ale najmä v oblasti vedy a výskumu.“
zdôraznil na záver rokovania rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, doc. Ing. Jozef Matúš, CSc.