Správy a udalosti

Prednáška doc. Josef Kuře, Ph.D., M.A.

26.11.2013   Prednáška doc. Josef Kuře, Ph.D., M.A.

Centrum pre bioetiku pri KF FF UCM v spolupráci s Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV pozýva všetkých záujemcov na prednášku doc. Josefa Kuře, Ph.D., M.A. z Masarykovej univerzity v Brne s názvom Autonómia v súčasnom zdravotníctve. Prednáška sa uskutoční 26. 11. 2013 o 10.00 v miestnosti H 1.1 na FF UCM.

Anotácia: Vo viacerých nových členských štátoch EÚ prešlo zdravotníctvo v priebehu niekoľkých posledných rokov výraznými premenami. Nosným konceptom sa stala autonómia človeka-pacienta a jej vyjadrením následne tzv. informovaný súhlas. Prednáška analyzuje filozofické korene a kultúrne zdroje, z ktorých koncept autonómie pochádza a všíma si praktické aplikácie tohto konceptu v bežnej klinickej medicíne aj pri medicínskom experimentovaní.

doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.: Josef Kuře, filozof a bioetik, študoval na univerzitách v Prahe, Innsbrucku a Berkeley. V rokoch 2000-2003 absolvoval stáže v Kennedyho inštitúte etiky a v Centre klinickej bioetiky, Georgetown University, Washington DC. Habilitoval sa v odbore Sociálne lekárstvo na Masarykovej univerzite v roku 2009.