Správy a udalosti

Jesenná škola v Sudáne

26.4.2017   Jesenná škola v Sudáne

Supervisor: Maciej Kurcz
Cieľ: Cieľom nášho etnografického výskumu bude údolie Nílu v severnom Sudáne. Na mieste sa budeme snažiť odhaliť tajomstvo sudánskych "živých mŕtvych" - tzv. baati.

Viera v tieto bytosti, hoci je prítomná v celej časti severného i centrálneho Sudánu, je veľmi živá i medzi obyvateľmi ed Ghaddar i v susedných dedinách. Takmer všetci obyvatelia v tejto oblasti mali údajne vo svojom živote kontakt s týmito bytosťami. Podľa presvedčenia ľudí, baati nie je ani človek, ani mŕtvy. Je to niekto na pomedzí života a smrti. Niekto, kto visí medzi životom a smrťou. Počas dňa je normálnym človekom, ale v noci sa mení na krvilačnú beštiu, ktorá sa živí ľudskou krvou. Podľa miestnych obyvateľov sa tieto bytosti zdržiavajú v podstate na jednom mieste - v obci Naua ležiacej na Níle asi na polceste medzi tretím a štvrtým vodopádom. Prečo sú obyvatelia tejto dediny démonizovaní svojimi susedmi? Máme dočinenia s akýmsi etnickým antagonizmom, alebo ide o jednu z manifestácií folklóru, ktorý súvisí s vodným svetom a predislamskou vierou? Na tieto základné otázky sa budeme snažiť nájsť odpovede. Projekt terénneho výskumu sa týka základných otázok v oblasti teórie antropológie, ako: opozícia my/oni, domorodci/cudzinci, procesy tvorenia stereotypov. Počas výskumného pobytu budú mať študenti tiež možnosť zbierať dáta podľa vybraných tém, ktoré budú použité na napísanie diplomových prác. Počas pobytu bude tiež možnosť navštíviť najvýznamnejšie archeologické lokality v Sudáne, pamiatky a turistické zaujímavosti v oblasti Chartúmu.

Metóda: Výskum bude prebiehať na mieste niekoľkých dedín severného Sudánu: Ed Ghaddar, Naua, Wyspa Tangasi. Študenti budú vykonávať nezávislý výskum v teréne formou pozorovania (najmä zúčastnené) a interview. Počas svojho pobytu budete môcť pozorovať magické rituály, spôsoby prípravy jedla, poľnohospodársku výrobu a mnoho ďalších prejavov každodenného života. To všetko vďaka zvolenej stratégii pozostávajúcej z pobytu medzi skúmaným etnikom.

Dátum: november 2017, cesta bude trvať približne tri týždne. Maximálny počet ľudí je 5 - 6. Približné odhadované náklady: 1 200 -1 400 euro.

Zápis: do 15. mája u Emíliy Bihariovej na emi.bihijohn(zav.)doegmail.com