Správy a udalosti

Prednáška "Electronic literature and its types“

26.3.2014   Prednáška "Electronic literature and its types“

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UCM v Trnave si vás dovoľuje pozvať na prednášku absolventky KAAM FF UCM Mgr. Zuzany Husárovej, PhD. (PF UK Bratislava) na tému „Electronic literature and its types“. Prednáška sa uskutoční v budove FF UCM dňa 26.03.2014 v učebni H1.4 o 11.30 hod.