Správy a udalosti

Pozvánka na exkurziu

26.4.2018

Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM pozýva študentov na jednodennú exkurziu do Trenčína, ktorá sa uskutoční dňa 26. 4. 2018.