Správy a udalosti

Zasadnutie Akademickej obce Filozofickej fakulty UCM

26.4.2012   Zasadnutie Akademickej obce Filozofickej fakulty UCM

Predseda AS FF UCM V zmysle § 27 ods. 1 písm. l) zvoláva zasadnutie Akademickej obce Filozofickej fakulty UCM v Trnave, ktoré sa uskutoční dňa 26. apríla 2012 o 14.00 hod. v miestnosti S 0.1.