Správy a udalosti

Pozvánka na prednášku - Priestorová akustika a fonetika

25.11.2015   Pozvánka na prednášku - Priestorová akustika a fonetika

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UCM Vás pozýva na prednáška na tému "Priestorová akustika a fonetika", ktorá sa uskutoční dňa 25.11. o 13.00 v miestnosti S 0.1. Prednášajúcou je doc. Ing. Monika Rychtáriková-Glorieux, PhD.

Doc. Ing. Monika Rychtáriková-Glorieux, PhD. v súčasnosti pôsobí na Katedre fyziky a astronómie Katolíckej univerzity v Leuven v Belgicku a na Katedre konštrukcií pozemných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Jej vedecká činnosť je zameraná na výskum v oblasti priestorovej, stavebnej a urbanistickej akustiky a psychoakustiky. 

Doc. Ing. Monika Rychtáriková-Glorieux, PhD. doposiaľ spolupracovala predovšetkým pri projektoch zameraných na zlepšenie zrozumiteľnosti reči v školských triedach, vnímaní hudby v priestore, pri vývoji načúvacích prístrojov slabopočujúcich, pri výskume v oblasti akustickej orientácie slepých ľudí v interiéri budov, ako aj pri objektívnom meraní a subjektívnom vnímaní zvukovej izolácie stien. 
V neposlednom rade sa zameriava na hľadanie medzipredmetových súvislostí a na uplatnenie poznatkov priestorovej akustiky a tzv. auralizácie v iných odvetviach vedy.