Správy a udalosti

Medzinárodná konferencia Roky prelomu. Slovensko v rokoch 1945-1948

25.3.2014 - 26.3.2014   Medzinárodná konferencia Roky prelomu. Slovensko v rokoch 1945-1948

Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci s Ústavom pamäti národa zorganizovala v dňoch 25. - 26. marca 2014 medzinárodnú vedeckú konferenciu pod záštitou rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Dr.h.c. doc. Ing. Jozefa Matúša, CSc., mim. prof. „ROKY PRELOMU. Slovensko v rokoch 1945 – 1948“. Konferenciu otvoril príhovorom rektor UCM Jozef Matúš, ktorý zaželal účastníkom príjemný pobyt na pôde univerzity a vyjadril potešenie z aktivity ako fakulty, tak aj katedry histórie, ktorá konferenciu organizačne zaštítila. Vyjadril tiež presvedčenie, že podobná aktivita nie je na pôde Filozofickej fakulty UCM poslednou. S príhovorom k účastníkom a prítomnému publiku vystúpil aj predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák.
Témou následnej konferencie, ktorá sa uskutočnila na pôde Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, bolo obdobie rokov 1945 – 1948. Takmer štyridsiatka účastníkov z piatich krajín prezentovala na konferencii najnovšie poznatky z výskumu vymedzeného obdobia v rámci širokého spektra otázok. Potešiteľné bolo, že sa konferencia stretla s ohlasom nielen v radoch historickej obce, ale zarezonovala aj medzi študentmi a širším publikom. Svedčí o tom bohatá účasť a živá diskusia. Z jednotlivých príspevkov vznikne v aktuálnom roku kolektívna monografia, ktorá by mala vniesť nové impulzy a poznatky v skúmaní pohnutých dejín Slovenska v 20. storočí.

Pozvánka
Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Ústav pamäti národa organizujú v dňoch 25. - 26. marca 2014 medzinárodnú vedeckú konferenciu pod záštitou rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Dr.h.c. doc. Ing. Jozefa Matúša, CSc., mim. prof. "ROKY PRELOMU. Slovensko v rokoch 1945 - 1948."
Témou konferencie, ktorá sa uskutoční na pôde Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, bude obdobie rokov 1945 - 1948. Jej cieľom je prezentácia najnovších poznatkov z výskumu vymedzeného obdobia v rámci širokého spektra otázok. V jednotlivých prednáškach sa účastníci pokúsia zhodnotiť politický vývoj na Slovensku (v Československu) v prvých povojnových rokoch, nebudú však chýbať ani témy venujúce sa perzekúciám niektorých skupín obyvateľstva, analýza bezpečnostného aparátu v rukách komunistickej strany, retribučné súdnictvo, Február 1948 v slovenských regiónoch, poprípade ďalšie témy približujúce špecifiká uvedeného obdobia. Tešíme sa na Vašu účasť!
Program