Udialo sa na fakulte

Virginia Woolf and the Modernist Movement

24.4.2013   Virginia Woolf and the Modernist Movement

Dr.Phil. Verita Sriratana, z Chulalongkorn University, Thailand, na pozvanie Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UCM navštívila dňa 24.04.2013 FF UCM a viedla prednášku na tému : “Virginia Woolf and the Modernist Movement”.