Správy a udalosti

Medzinárodný seminár pre doktorandov v rámci Erasmus+ projektu

24.6.2019 - 28.6.2019

V dňoch 24. 6. – 28. 6. 2019 organizovala Katedra germanistiky FF UCM v Trnave Medzinárodný seminár pre doktorandov v rámci Erasmus+ projektu 2018-1-SK01-KA203-046375 Internacionalizácia a rozvoj doktorandského štúdia. Cieľom projektu je skvalitnenie doktorandského štúdia germanistiky.

Doktorandi germanistiky z partnerskej Univerzity Wroclaw a Univerzity J. E. Purkyně a naši doktorandi mali možnosť odprezentovať výsledky svojich výskumov a navzájom diskutovať o svojich témach.

V rámci zaujímavého programu katedra ponúkla i nasledovné prednášky:

  • Prof. G. Schuppener /KGER UCM/: Sprache und Politik – Grundlagen, Analyse politischer Lieder
  • M. Ďurčo: /Austrian Center for Digital Humanities/: acdh data services – supporting the research process
  • Dr. S. Hochreiter /Institut für Germanistik Universität Wien/: Bildtheorie und graphisches Erzählen in Comic und Graphic Novel
  • Prof. P. Ernst //Institut für Germanistik Universität Wien/: Medienliguistik

Doktorandi navštívili i Národnú knižnicu vo Viedni, kde mali možnosť využiť bohatú ponuku knižnice.