Udialo sa na fakulte

Neverbálna komunikácia v lingvistických súvislostiach

23.4.2013   Neverbálna komunikácia v lingvistických súvislostiach

Dňa 23.04. 2013 sa na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UCM uskutočnila prednáška PhDr. Oľgy Škvareninovej, PhD. s názvom Neverbálna komunikácia v lingvistických súvislostiach. Prednášky sa zúčastnili študenti i vyučujúci filozofickej fakulty. PhDr. Oľga ŠKvareninová, PhD. je vysokoškolská pedagogička, mediálna a komunikačná trénerka. V súčasnosti prednáša na Viedenskej univerzite. Profesionálne sa venuje jazyku médií, štylistike, rétorike, komunikácii, reči tela. Zaslúžila sa o spopularizovanie témy neverbálnej komunikácie na Slovensku. Napísala knihy Rečová komunikácia, Obrázkový slovník slovenčiny, Paronymický slovník a i.