Správy a udalosti

Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UCM v Trnave

23.11.2016   Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UCM v Trnave

Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 23. novembra od 9.00 hod. do 14.00 hod. na prízemí hlavnej budovy Nám. J. Herdu 2 v Trnave.

Uchádzači o štúdium v bakalárskych a magisterských študijných programoch a verejnosť budú mať príležitosť si prezrieť priestory univerzity, ako aj možnosť oboznámiť sa s jednotlivými katedrami, študentskými spolkami a inými mimoškolskými aktivitami.

Fakulta poskytuje široké spektrum štúdia: psychológie, filozofie, etnológie, cudzích jazykov, histórie, slovenského jazyka, literatúry a pedagogiky.

Okrem prezentácií katedier sa môžete tešiť na interaktívne činnosti ako psychohry a psychologické testy (Schuhfried), ktoré si pripravil Psychoklub - študenti katedry psychológie.

DOD bude prebiehať na prízemí hlavnej budovy univerzity, kde budú aj študentské spolky. V miestnosti S0.1 budú prezentácie jednotlivých katedier a psychohry. V konferenčnej miestnosti Z0.3 si môžete pozrieť výstavu Cyrilometodského Velehradu a od 10.00 – 12.00 hod. prezentáciu študijných pobytov v USA. Nebudú chýbať ani pútavé prednášky študentov, ktorí boli na študijnom pobyte v zahraničí (zasadacia miestnosť Z0.1): 

9.00 Nový Zéland  - Lucia Bistárová
10.00 Nórsko - Petra Kolláriková 
11.00 Nemecko - Katarína Vilčeková, Mária Ješíková 
12.00 Zambia, Afrika - Lucia Bistárová 
13.00 Kapské mesto, Afrika - Veronika Danielová 

Všetky fotografie si môžete stiahnuť na Intranete FF.