Správy a udalosti

Návšteva Katolíckej univerzity v Lisabone

23.9.2013 - 27.9.2013   Návšteva Katolíckej univerzity v Lisabone

V dňoch 23. - 27. 9. 2013 sa zúčastnili učiteľskej mobility v rámci programu LLP Erasmus dve členky katedry anglistiky a amerikanistiky: PaedDr. Eva Smetanová, PhD. a PhDr. Gabriela Siantová. Miestom pobytu bola Katolícka univerzita v Lisabone (Portugalsko). Okrem prednášok a seminárov, ktoré boli odprednášané v rámci programu sa obe partnerské univerzity dohodli aj na ďalších podmienkach prijímania a vysielania študentov na Erasmus pobyty. Rovnako prerokovali aj možnosti spolupráce na spoločných medzinárodných projektoch.