Správy a udalosti

Konferencia Na kus reči

23.4.2014 - 24.4.2014   Konferencia Na kus reči

V dňoch 23. a 24. apríla 2014 sa uskutočnila každoročne organizovaná XI. medzinárodná filologická konferencia „Na kus reči“ venovaná významnému jazykovedcovi a pedagógovi doc. PhDr. Petrovi Balážovi, CSc. Usporiadatelia konferencie, Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UCM v spolupráci so študentmi FF UCM, pripravili po prvýkrát k dlhoročne organizovanej konferencii aj sprievodný program - náučno-vzdelávaciu trasu „Po stopách mesta Trnavy“ za účasti českých, poľských a slovenských priaznivcov literárnej a jazykovej histórie spojenej s mestom Trnava. Výstupom konferencie bude zborník príspevkov v pravidelne vydávanej publikácii RARA AVIS.