Správy a udalosti

Návšteva mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky

23.11.2011   Návšteva mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky

Pri príležitosti vydania publikácie pána doc. PhDr. Milana Čákyho, CSc. pod názvom „Čínske súvislosti“ pozval rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof. na návštevu Jeho Excelenciu veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky Gu Zippinga, ktorý spolu s manželkou prijali pozvanie. Dňa 23.11.2011 ich na akademickej pôde našej univerzity privítal pán rektor vo svojej pracovni, program pokračoval prednáškou veľvyslanca na tému Čínsko-Európske vzťahy v kine OKO, odkiaľ sa spolu s rektorom odobrali na radnicu, kde sa stretli s významnými predstaviteľmi miestnej a regionálnej samosprávy