Správy a udalosti

Zakladanie knižničného fondu s belgickou literatúrou pre deti a mládež a odbornou literatúrou napísanou belgickými autormi

23.10.2018

Dňa 23. 10. 2018 navštívil FF UCM v Trnave belgický profesor a novinár Roland Forrer, riaditeľ asociácie Carrefour des cultures romanes, ktorý každoročne zásobuje Slovenskú asociáciu učiteľov francúzštiny na Slovensku ako aj Národné kolo olympiád vo francúzskom jazyku. Priniesol do knižničného fondu už po druhýkrát rozličné knihy napísané belgickými autormi. Knižnica UCM tak získava jedinečné materiály, ktoré nie sú dostupné v žiadnom knižničnom fonde na Slovensku. Veríme, že knižnicu UCM využijú nielen vysokoškolskí študenti a učitelia, ale že ju navštívia aj žiaci stredných či základných škôl.