Správy a udalosti

Celoslovenské kolo ŠVOČ v odbore etnológia

23.5.2019

Celoslovenské kolo sa konalo 23. 05. 2019 tentokrát na pôde našej univerzity. Akciu zastrešila Národopisná spoločnosť Slovenska za účasti študentov zo 4 univerzít: UCM, Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií; UKF Nitra, Katedra etnológie a folkloristiky; UMB Banská Bystrica, Katedra sociálnych štúdií a etnológie a UK BA, Katedra etnológie a muzeológie. 

V troch konferenčných blokoch zaznelo 9 príspevkov. Našu katedru etnológie reprezentovali: Lujza Kovalčíková, Clarisse Tatyová a Natalia Chmúrová. Odborná porota zložená z pedagógov a študentov všetkých univerzít a predsedníčky Národopisnej spoločnosti odmenila 3 laureátov: Bc. Dominika Lešková - Kultúrny koncept biografie a životné príbehy z UK BA, Tomáš Mrázek -  Vzájomné ovplyvňovanie mestského a tradičného odevu na príklade tzv. "slovenských košieľ" z Nitry a Mikuláš Szabó - Výskum osobnosti - Lajos Mezei (nositeľ tanečných tradícií) z Nitry. 

Špeciálne ocenenie "najlepší z najlepších", každoročne udeľuje Dr. Mojmír Benža a túto cenu získala naša študentka Clarisse Tatyová - Výchova v zmiešanej "slovensko-africkej" rodine.